Hemşirenin Kalemi Hemşirelik Bakım Planları

NANDA Hemşirelik Tanıları Hemşirelik Bakım Planları

Bir hemşire nanda hemşirelik tanıları kullanarak hasta bakımı planı yazarken nanda hemşirelik tanıları nın nasıl kullanılacağını,  arkasında hangi bilimsel kavramların olacağını,

Devam

Anksiyete Hemşirelik Bakım Planı | Anksiyete Bakım Planı Örnekleri

Anksiyete kişinin sebepsiz yere huzursuzluk, kaygı, korku, endişe tedirgin durumda olmasıdır. Anksiyete kişinin sosyal yaşantısını, aile-iş-okul yaşamını ciddi derecede olumsuz

Devam