Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı

Bilgi eksikliği, tedavi yöntemi veya durumla ilgili her türlü bilgi ve beceri eksikliğine verilen addır. Bu rehber yazımızda bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı ndan bahsedeceğiz.

Tanımlayıcı Özellikler Nelerdir ?

 1. Hasta bilgi veya becerisindeki eksikliğini sözel olarak belirtir
 2. istenen bir sağlık davranışını tam olarak yerine getiremeyebilir
 3. Sağlık durumuyla ilgili bir yanlış anlamaya düşebilir
 4. Bilgi eksikliği sonucu hasta psikolojik değişimler yaşayabilir.

Bilgi Eksikliğinin Nedenleri Nelerdir ?

 1. Yaş
 2. Öğrenim durumu
 3. Algıyı engelleyecek faktörler
 4. Zihinsel gelişim
 5. Bilgiyi yanlış olarak ifade etme
 6. Tedavinin zorluğu
 7. Yanlış yorumlama

Amaç


Aşağıdakiler bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı için için ortak hedefler ve beklenen sonuçlardır

 1. Hasta hastalık durumunu açıklar, ilaç ihtiyacını tanır ve tedavileri anlar.
 2. Hasta yeni sağlık rejiminin yaşam tarzına nasıl dahil edileceğini gösterir.
 3. Hasta sağlık durumu ile başa çıkabilme ve yaşamın kontrolünü elinde tutma becerisi sergiler.
 4. Hasta öğrenmek için motivasyon gösterir.
 5. Hasta taburcu olduktan sonra daha fazla bilgi veya destek için kullanılabilecek kaynakları listeler.
 6. Hasta öğrenme ihtiyaçlarını belirler.

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Girişimleri

 1. Hastanın eğitim düzeyi tespit edilir
 2. Hastanın tedavi konusundaki eksik bilgileri giderilir, doğru açıklamalar yapılır
 3. Hasta görsel olarak daha iyi anlayabileceği için somut nesneler kullanılabilir
 4. Öğretme ve öğrenmenin ilerleyişine dikkat edin.
 5. Hastaya bilgi verildikten sonra konuyla ilgili dergi, broşür vs. verilebilir
 6. Verilen bilgilendirme eğitimi sonunda başlangıca göre bilgi düzeyi değerlendirilir

Hemşirelik Tanısı: Tam Liste – farklı hemşirelik tanılarının tanımı, ilgili faktörler, hedefleri ve gerekçe ile hemşirelik müdahaleleri 

Keywords:Diyabet bilgi eksikliği Hemşirelik Bakım Planı Anksiyete Bakım Planı Ebeveynlikte yetersizlik Hemşirelik bakım planı Enfeksiyon Riski Hemşirelik Bakım Planı Göz hemşirelik bakım planı Örnekleri Aile PLANLAMASI Hemşirelik bakım Planı Ağrı Hemşirelik Bakım Planı Düşme riski Hemşirelik Bakım Planı hasta bakım planı

11 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir