Hemşirelik Bakım Planı Nasıl Hazırlanır

Hemşirelik Bakım Planı Nasıl Hazırlanır

Başta hemşirelik öğrencileri olmak üzere hemşirelik bakım planı nasıl hazırlanır sorusu sürekli sorulmaktadır. Bu hasta bakım planları ile hemşireler hastaya yönelik yapacakları girişimleri önceden belirleyerek hasta bakımını planlamaktadır.

Hemşirelik bakım planı uygulayarak belirledikleri hastanın verilerini gözlemler ve buna uygun sorun, amaç, değerlendirme ve hemşirelik girişimlerini planlamaktadır.

Hemşireler hemşirelik tanısını koyarak hastanın bulgularını incelemeli, buna uygun sorunu saptamalı, bu sorunu gidermek için bir amaç belirlemeli ve hemşirelik girişimleri planlamalıdır. En son aşamada bütün bu planı değerlendirip hastaya bütün gözle bakılmalıdır. Eğer plana uygun gidildiği halde hastada bir değişiklik görülmediyse tekrar planlama kısmına gidip yeni girişimler belirlemelidir.

Veriler Nasıl Analiz Edilir ?

Her hastalığın kendine özgü belirtileri vardır ve bu belirtiler dışarıdan gözlemlenebilir. Hemşire bu verileri dikkatle incelemeli ve plana geçirmelidir. Örneğin bağırsak seslerinde artış, kan hücrelerinin yapılan testte az çıkması, hastanın kaygılı görünmesi vs.

Bakım Planı Nasıl hazırlanır Amaç Nasıl Belirlenir ?

Sorunun nasıl giderileceği hemşirelik bakım planında yer almalıdır. Burada amaç açık bir şekilde ye zamanlama yapılarak planda yer almalıdır. Örneğin yatak yaraları giderilecek, sıvı kaybı önlenecek vs.

Hemşirelik Girişimleri Nasıl Belirlenir ?

Hemşirelik tanıları konulduktan sonra verilere uygun olarak hemşirelik girişimi planlanır. Burada girişimler hastaya ve belirtilere uygun olmalıdır.

Hemşirelik Bakım Planları Bize Neler Sağlar ? Bakım Planı Nasıl Hazırlanır ?

  • Bakımın hastalığa uygun olmasını ve eksiksiz tedaviyi sağlar.
  • Hastalar bütün sağlık ekibi tarafından planlı olarak incelenir ve has ve yakınlarıyla işbirliği yapılmasına yardımcı olur.
  • Tekrar tekrar yapılan uygulamaların önüne geçer.

Veri Toplama Örnekleri

Fiziksel görüntü, konuşma ve dinleme, geçmiş hemşirelik tanıları, hastalık öyküsü, yakınlarından bilgi alışverişi vs.

Hemşirelik Bakım Planı Nasıl Hazırlanır
bakım planı nasıl hazırlanır

Dahiliye hemşirelik bakım planı Örnekleri Hemşirelik bakım planı değerlendirme örnekleri Engelli bakım planı aşamaları Göz hemşirelik bakım planı Örnekleri Preeklampsi Hemşirelik bakım planı Hemşirelik Tanıları Otizm hemşirelik bakım planı Hemşirelik öyküsü

9 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir