Hipotiroidizm Nedir? Hipotiroidizm Hemşirelik Bakım Planı

Hipotiroidizm Nedir? Hipotiroidizm Hemşirelik Bakım Planı

Hipotiroidizm Nedir?

Hipotiroidizm (az aktif tiroid), tiroid bezinizin bazı önemli hormonları yeterince üretmediği bir durumdur. Hipotiroidizm erken evrelerde belirgin semptomlara neden olmayabilir. Tiroid eksikliği tüm vücut fonksiyonlarını etkileyebilir ve hafif, subklinik formlardan ileri formlara kadar değişebilir.

 • Hipotiroidizm, tiroid hormonunun suboptimal seviyelerinden kaynaklanır.
 • Hipotiroidizm, daha önce radyoiyot veya antitiroid ilaçlar veya tiroidektomi ile tedavi edilmiş hipotiroidili hastalarda da sıklıkla görülür.
 • Miksödem terimi, subkutan ve diğer interstisyel dokularda mukopolisakkarit birikimini ifade eder.

Hipotiroidizm Sınıflandırma

Hipotiroidizm türleri nedenlerine göre sınıflandırılır:

 • Merkezi hipotiroidizm. Hipofiz bezinin, hipotalamusun veya her ikisinin de tiroid hormonlarının üretimini uyarmada başarısızlığı vardır.
 • İkincil veya hipofiz hipotiroidi. Sekonder hipotiroidizmde neden tamamen hipofiz bozukluğudur.
 • Üçüncül veya hipotalamik hipotiroidizm. Bu, nedeni, TRH’nin azaltılmış stimülasyonu nedeniyle TSH’nin yetersiz salgılanmasıyla sonuçlanan hipotalamus bozukluğu olarak ifade eder.
 • Tiroid bozukluğu, kretinizmde doğumda zaten mevcuttur.

İstatistik ve Epidemiyoloji

Hipotiroidizm, farklı durumlarda belirli bireylerde ortaya çıkar.

 • Hipotiroidizm en sık yaşlı kadınlarda görülür.
 • Baş ve boyun kanseri için radyasyon tedavisi gören erkeklerde tiroid kanseri insidansında artış vardır.
 • Hipotiroidili hastaların %95’inden fazlasında primer veya tiroidal hipotiroidi vardır.

Hipotiroidizm Nedenleri – Belirtileri

Çeşitli hastalıklar ve faktörler hipotiroidizme neden olabilir.

 • Hipotiroidizmin en yaygın nedeni, bezin hücrelerine zarar veren tiroid bezinin iltihaplanmasıdır.
 • Otoimmün hastalıklar. Yetişkinlerde hipotiroidizmin en yaygın nedeni otoimmün tiroidit veya Hashimoto hastalığıdır.
 • Tiroid bezinin atrofisi. Tiroid bezi yaşlanmanın bir sonucu olarak küçülür.
 • Hipertiroidizm tedavisi. Radyoaktif iyot ve tiroidektomi gibi tedaviler de hipotiroidizme neden olabilir.
 • Lityum, iyot bileşikleri ve antitiroid ilaçlar gibi ilaçlar TSH üretimini azaltabilir.
 • İyot eksikliği veya fazlalığı. Vücuttaki iyot seviyelerindeki dengesizlik tiroid bezini de etkiler.
 • Bağışıklık sisteminin tiroid bezine saldırdığı otoimmün veya Hashimoto tiroiditi bunun en yaygın örneğidir.
 • Bazı kadınlar hamilelikten sonra hipotiroidizm geliştirir (genellikle “doğum sonrası tiroidit” olarak adlandırılır).

Klinik bulgular

Hipotiroidizmin belirti ve semptomları şunları içerir:

 • Aşırı yorgunluk. Aşırı yorgunluk, kişinin tam günlük bir işi tamamlamasını veya olağan aktivitelere katılmasını zorlaştırır.
 • Menstrüel bozukluklar. Menoraji veya amenore de oluşabilir.
 • Ağırlık artışı. Hasta genellikle gıda alımında bir artış olmadan bile kilo almaya başlar.
 • Soğuk intoleransı. Hasta genellikle sıcak bir ortamda bile üşümekten şikayet eder.
 • Kalın cilt. Deri altı dokularda mukopolisakkaritlerin birikmesi nedeniyle deri kalınlaşır.

Önleme

Hipotiroidizmin önlenmesi aşağıdakilerle sağlanabilir:

 • İyot alımında artış. İyot alımı hipotiroidizmde en önde gelen önleme stratejisidir.
 • Erken teşhis. Tiroid cerrahisi veya tedavisinden sonra tiroid testleri yaptırmak, hipotiroidizmin erken tespiti ve hızlı tedavisi ile sonuçlanabilir.

Komplikasyonlar

Kontrolsüz bırakılırsa hipotiroidizm hayatı tehdit eden bir hastalık olabilir.

 • Miksödem koması. Bu, hastanın hipotermik ve bilinçsiz olduğu dekompanse şiddetli hipotiroidizm durumudur.

Değerlendirme ve Tanısal Bulgular

Hipotiroidizm birçok yolla tespit edilebilir.

 • Fiziksel Muayene. Tiroid bezi tüm hastalarda rutin olarak muayene edilir ve palpe edilir.
 • Serum tiroid uyarıcı testler. Serum TSH konsantrasyonunun ölçümü, yüksek duyarlılığı nedeniyle tiroid fonksiyonunun en iyi tek tarama testidir.
 • Serum T3 ve T4. Toplam T3 veya T4 ölçümü, TSH salgılamasına yanıt olarak ortaya çıkan proteine bağlı ve serbest hormon seviyelerini içerir.
 • Tiroid antikorları. Antitiroid antikorlar için immünoassay teknikleri ile yapılan test sonuçları Hashimoto tiroiditinde pozitiftir (%100).

Sağlık Yönetimi

Hipotiroidizm yönetiminde birincil amaç, eksik hormonu değiştirerek normal bir metabolik durumu düzeltmektir.

 • Farmakolojik tedavi. Sentetik levotiroksin, hipotiroidizmi tedavi etmek ve toksik olmayan guatrları bastırmak için tercih edilen preparattır.
 • Kardiyak disfonksiyonun önlenmesi. Metabolizma normalin altında olduğu ve dokular nispeten az oksijene ihtiyaç duyduğu sürece, koroner arter hastalığının belirgin semptomları olmaksızın kan akışındaki bir azalma tolere edilebilir.
 • Destekleyici terapi. Oksijen satürasyon seviyeleri izlenmelidir; sıvılar dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır; dışarıdan ısı uygulamasından kaçınılmalı ve oral tiroid hormon tedavisine devam edilmelidir.

Hemşirelik yönetimi

Hipotiroidili bir hasta için hemşirelik bakımı şunları içerir:

Hemşirelik Değerlendirmesi

Hipotiroidili hastanın değerlendirilmesi şunları içermelidir:

 • Tiroidin anterior veya posterior pozisyondan değerlendirilmesi.
 • Palpe edilen anormallikler varsa, stetoskopun diyaframını kullanarak tiroid bezinin loblarının oskültasyonu.
 • Tiroid bezini sertlik (Hashimoto) veya hassasiyet (tiroidit) açısından değerlendirin.

Teşhis

Değerlendirme verilerine göre hipotiroidili bir hasta için uygun hemşirelik tanıları şunlardır:

 • Yorgunluk ve depresif bilişsel süreçle ilgili aktivite intoleransı.
 • Soğuk intoleransına bağlı dengesiz vücut ısısı riski.
 • Depresif gastrointestinal fonksiyona bağlı kabızlık.
 • Depresif ventilasyon ile ilgili etkisiz solunum modeli.
 • Depresif metabolizma ve değişen kardiyovasküler ve solunum durumu ile ilgili rahatsız düşünce süreçleri.

Planlama ve Hedefler

Başarılı bir hemşirelik bakım planına ulaşmak için aşağıdaki hedefler gerçekleştirilmelidir:

 • Faaliyetlere katılımın artması.
 • Bağımsızlıkta artış.
 • Normal vücut sıcaklığının korunması.
 • Normal bağırsak fonksiyonunun dönüşü.
 • Solunum durumunu iyileştirin.
 • Normal solunum düzeninin sürdürülmesi.
 • Düşünce süreçlerini iyileştirin.

Hemşirelik müdahaleleri

Hipotiroidili bir hasta için hemşirelik müdahaleleri şunları içerir:

 • Dinlenmeyi teşvik edin. Dinlenmeyi ve tolere edildiği şekilde egzersizi teşvik eden uzay aktiviteleri.
 • Soğuktan koruyun. Fazladan giysi katmanı veya fazladan battaniye sağlayın.
 • Harici ısıya maruz kalmaktan kaçının. Cesaretini kırın ve harici ısı kaynağı kullanmaktan kaçının.
 • Sıcaklığa dikkat edin. Hastanın vücut ısısını izleyin.
 • Sıvı alımını artırın. Sıvı kısıtlaması sınırları dahilinde artan sıvı alımını teşvik edin.
 • Lif oranı yüksek gıdalar sağlayın.
 • Solunum semptomlarını yönetin. Solunum derinliğini, hızını, modelini, nabız oksimetresini ve ABG’yi izleyin.
 • Akciğer egzersizleri. Derin nefes almayı, öksürmeyi ve teşvik edici spirometri kullanımını teşvik edin.
 • Mevcut çevreye yönelin. Hastayı etrafındaki zamana, yere, tarihe ve olaylara yönlendirin.

Değerlendirme

Başarılı bir hemşirelik bakım planı aşağıdaki hedeflere ulaşmıştır:

 • Etkinliklere katılımın artması.
 • Artan bağımsızlık.
 • Normal vücut ısısının korunması.
 • Normal bağırsak fonksiyonunun dönüşü.
 • İyileştirilmiş solunum durumu.
 • Normal solunum düzeni korunur.
 • Geliştirilmiş düşünce süreçleri.

Taburculuk ve Evde Bakım Yönergeleri

Evde bakım eğitiminin sonunda hasta veya bakıcı şunları yapabilecektir:

 • İlaç uyumu. Tıbbi rejime uyumun ömür boyu olduğunu belirtin.
 • Soğuk intoleransı. Durum stabil olana kadar aşırı soğuktan kaçınmanın gerekliliğini belirtin.
 • Takip ziyaretleri. Sağlık hizmeti sağlayıcısı ile düzenli takip ziyaretlerinin önemini belirtin.
 • Ağırlık azaltma. Yüksek lif, düşük kalori alımı ve yeterli sıvı alımı gibi kilo verme ve kabızlığı önleme stratejilerini belirleyin.
8 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir