Kanama Riski Hemşirelik Bakım Planı

Kanama Riski Hemşirelik Bakım Planı

Kanama riski hemşirelik bakım planı, hemşirelik tanıları nelerdir ?

Kanama Riski Nedir ?

Kan volümünde sağlığı olumsuz etkileyecek biçimde meydana gelen azalmadır.

Kanama riski hemşirelik bakım planı yazımızda nanda tanıları na göre bakım planı oluşturma konusunda rehber bir yazı paylaşıyoruz

Kanama Riski Risk Faktörleri Nelerdir ?

  • Anevrizma
  • Sünnet
  • Bilgisizllik
  • Damar içinde koagülasyon (yaygın)
  • Düşme
  • Gastrointestinal bozukluklar (örneğin, varisler, polipler, ülser)
  • Travma
  • Tedaviye bağlı yan etkiler
  • İnvaziv girişimler
  • Cerrahi müdahaleler

Kanama Riski Hemşirelik Bakım Planı nın Amaçları

Kanama belirti ve bulgularını erken tanımak ve kanamayı önlemek.

Hasta kendisini takip eder ve kanama durumunda sağlık görevlilerine durumu bildirir.

Hasta normal kan basıncı , stabil hematokrit ve hemoglobin düzeyleri ve koagülasyon profilleri için istenen aralıklarla kanıtlandığı gibi kanama yaşamaz.

Kanama Rsiski Hemşirelik Bakım Planı Değerlendirmeleri

değerlendirme Gerekçeleri
Karaciğer hastalığı, enflamatuar bağırsak hastalığı veya peptik ülser hastalığı gibi kanama riski ile ilişkili olabilecek belirtiler için hastanın sağlık geçmişini belirleyin . Kanama için olası risklerin erken belirlenmesi, uygun önleyici tedbirlerin uygulanması için bir temel sağlar.
Hastanın hayati bulgularını, özellikle BP ve HR’yi izleyin. Ortostatik hipotansiyon belirtileri olup olmadığına bakın . Hipotansiyon ve taşikardi genellikle kanama ile belirtilen ilk telafi edici mekanizmalardır. Ortostaz ( sırtüstü pozisyondan oturma pozisyonuna geçerken sistolik KB’de 20 mm Hg veya diyastolik BP’de 10 mm Hg damla ) düşük dolaşım sıvılarını gösterir.
Hastanın hemostazı etkileyebilecek ilaçları (örn. Antikoagülanlar, salisilatlar , NSAID’ler veya kanser kemoterapisi ) kullanımını değerlendiriniz. Pıhtılaşma mekanizmalarına veya trombosit aktivitesine müdahale eden ilaçlar kanama riskini artırır. Salisilatlar ve diğer NSAID’ler, trombosit agregasyonunu destekleyen bir enzim olan siklooksijenaz 1 (COX) -1’i inhibe eder. Oral antikoagülan olan Warfarin, karaciğerdeki K vitamini sentezini inhibe eder, böylece sonraki pıhtılaşma faktörlerinin seviyelerini azaltır. Parenteral bir antikoagülan olan heparin, trombinin etkisini inhibe eder ve bir fibrin pıhtı oluşumunu önler. kanseri tedavi etmek için kullanılan birçok ilaç kemik iliği fonksiyonunu ve dolayısıyla trombosit üretimini baskılamaktadır.
Koagülasyon durumu için laboratuvar sonuçlarını uygun şekilde gözden geçirin: trombosit sayısı, protrombin zamanı / uluslararası normalleştirilmiş oran (PT / INR), aktive parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), fibrinojen, kanama zamanı, fibrin yıkım ürünleri, K vitamini, aktive koagülasyon süresi (ACT) . Kan pıhtılaşma kaskadı, içsel ve dışsal faktörler gerektiren ayrılmaz bir sistemdir. Herhangi bir faktördeki düzensizlikler pıhtılaşma yeteneğini etkileyebilir. Bu laboratuvar testleri hastanın pıhtılaşma durumu ve kanama potansiyeli hakkında önemli bilgiler sağlar. İzlenecek spesifik laboratuvar değerleri hastanın spesifik klinik durumuna bağlı olacaktır. Hastanın antikoagülan alması için, terapötik değerlerin üzerindeki PT / INR ve aPTT seviyelerinin artması, kanama riskinin artmasıyla ilişkilidir. Heparin tedavisi alan hastalarda trombosit sayısında azalma olabilir.
Kontrol dışkı (guaiac) ve idrar gizli kan (Hemastix). Bu testler kanamayı, görülemeyen gastrointestinal veya idrar yollarından ayırmak için kullanılır.
Deri ve mukoza zarlarını peteşi belirtileri, morarma, hematom oluşumu veya kan sızması açısından değerlendirin. Trombosit sayısı azalmış veya pıhtılaşma faktörü aktivitesi bozulmuş olan hasta, yaralanma ile orantılı olmayan dokulara kanama yaşayabilir. Cerrahi insizyonlardan veya cilt travma alanlarından uzun süre kan sızması, pıhtılaşma anormallikleri ile ilişkilidir.
Hematokrit (Hct) ve hemoglobin (Hgb) izleyin. Kanama görülmediğinde, azalmış Hgb ve Hct seviyeleri kanamanın erken bir göstergesi olabilir.
kanama riski hemşirelik bakım planı

Hemşirelik müdahaleleri


Kanama Riski için terapötik hemşirelik müdahaleleri şunlardır :

Müdahaleler Gerekçeleri
Risk altındaki hastayı, doku travmasını veya normal pıhtılaşma mekanizmalarının bozulmasını önlemek için alınacak önlemler hakkında eğitin. Önlemler hakkında bilgi kanama riskini azaltır.
Yumuşak kıllı bir diş fırçası ve aşındırıcı olmayan diş macunu kullanın. Kürdan ve diş ipi kullanmaktan kaçının. Ağız hijyeni sağlayan bu yöntem, oral mukoza zarlarına travmayı ve diş etlerinden kanama riskini azaltır.
Rektal fitiller, termometreler, lavmanlar, vajinal duşlar ve tamponlardan kaçının. Bu invaziv cihazlar veya ilaçlar, rektum veya vajinaya giren mukoza zarlarında travmaya neden olabilir.
Bağırsak hareketleri, güçlü burun üfleme, öksürme veya hapşırma ile zorlanmayı sınırlayın. Bu aktiviteler rektum, burun pasajları veya üst solunum yollarındaki mukozal astarlarda travmaya neden olabilir.
Makas ve bıçak gibi keskin nesneler kullanırken dikkatli olun. Tıraş için elektrikli tıraş makinesi kullanın (tıraş bıçağı değil). Hastanın doku travmasına neden olabilecek ve kanama riskini artırabilecek durumlardan kaçınması gerekir.
Laboratuvar değerleri anormal olduğunda, kan ürünlerini belirtilen şekilde uygulayın. Kan ürünü transfüzyonları kan pıhtılaşma faktörlerinin yerini alır; RBC’ler oksijen taşıma kapasitesini arttırır; FFP, pıhtılaşma faktörlerinin ve inhibitörlerinin yerini alır; trombositler ve kriyopresipitat pıhtılaşma için proteinler sağlar.
Bir sağlık uzmanına bildirilmesi gereken kanama belirtileri hakkında hasta ve aile üyelerini eğitin. Bir sağlık uzmanı tarafından kanamanın erken değerlendirilmesi ve tedavisi, kan kaybından kaynaklanan komplikasyon riskini azaltır.
Aşırı antikoagülan kullanımı ile bağlantılı kanama için, reçete edildiği gibi uygun antidotlar verin. Protamin sülfat, heparinin etkisini tersine çevirir. K vitamini varfarinin etkisine karşı koyacaktır.
Cilt nekrozu, basınçla beyazlaşan ayakların mavi veya mor benekli değişimlerini izleyin veya bacaklar kaldırıldığında kaybolur. Antikoagülan tedavi alan hasta emboli geliştirme riski altındadır.
Hastanın normal salin burun spreyleri ve yumuşatıcı dudak balsamları kullanmasına izin verin . Bu tedaviler mukoza zarının kurumasını ve çatlamasını azaltır ve bu nedenle kanama riskini azaltır.
Cinsel olarak aktif bir hastaya cinsel ilişki sırasında suda çözünür yağlayıcıların kullanımını açıklayın. Yağlayıcılar, kanama riskini artıran sürtünmeyi ve doku travmasını azaltmak için kullanılır.
Hastaya , artan sıvı alımı ve diyet lifi gibi kabızlığı azaltmaya yönelik önlemler hakkında bilgi verin . Sert ve kuru dışkı, kolon ve rektumun mukoza zarlarında travmaya neden olabilir . Artan sıvı alımı ve diyet lifi, daha kolay dışkılama için dışkı kütlesini yumuşatır.
Dışkı rengini ve kıvamını kontrol etmesi için hastayı bilgilendirin. Dışkıdaki parlak kırmızı kan, alt gastrointestinal kanamanın bir göstergesidir. Koyu yeşilimsi siyah bir renge ve katran kıvamına sahip dışkı üst gastrointestinal kanama ile bağlantılıdır.
Kullanılan hijyenik ped sayısındaki artışla belirtildiği gibi adet kanamasında bir artış olduğunda kadın hastaya sağlık uzmanına bilgi vermesini söyleyin. Pıhtılaşmadaki değişiklikler, düzenli adet kanaması ile artan kan kaybına yol açabilir .
Hastaya kan sızması için cilt ve mukoza zarlarını gözlemlemesini söyleyin. Kan sızması genellikle kanama riskini artıran pıhtılaşma anormalliklerinin erken bir işaretidir.
Hastayı reçetesiz satılan ilaçlar hakkında eğitin ve aspirin veya ibuprofen ve naproksen gibi NSAID içeren ürünlerden kaçının. Bu ilaçlar sadece normal trombosit agregasyonunu azaltmakla kalmaz, aynı zamanda siklooksijenaz (COX) -1 inhibitörünün inhibisyonu yoluyla mide mukozasının bütünlüğünü de azaltır ve bu nedenle gastrointestinal kanama riskini artırır.
Hasta ve aile üyelerini, dongquai, humus ateşi, zencefil, ginkgo biloba ve papatya gibi kanama riski ile bağlantılı bitkisel ilaçların kullanımını sınırlama konusunda eğitin. Çoğu bitkisel preparat, trombositten serotonin salınımının inhibisyonu yoluyla trombosit agregasyonuna müdahale eder. Diğer otlar antiplatelet ve antikoagülan ilaçların etkisini arttırır, böylece kanama riskini artırır.
Hastaya psikolojik ve duygusal destek sağlayın. Bu hastanın güvencesine ve sakinleşmesine yardımcı olur.
Aile üyelerine kanama riski olan hastanın tedavisi hakkında karar vermede aktif olmalarını söyleyin. Aktif katılım, gerekçe ve tedaviye uyumu daha iyi anlamayı teşvik eder.
Bulunsun dokunmatik kan nakli merkezi ile. Bu, gerektiğinde kan bulunmasını sağlamak içindir.
kanama riski hemşirelik bakım planı

Keywords:Postpartum kanama riski Hemşirelik Bakım Planı Düşme riski Hemşirelik bakımı Enfeksiyon riski Çevre Hastanesi BAKIM PLANI Ağrı Hemşirelik Bakım Planı Hemşirelik Tanıları Parkinson hemşirelik bakım planı Göz hemşirelik bakım planı Örnekleri

5 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir