Madde Bağımlılığı Hemşirelik Bakım Planları

Madde Bağımlılığı Hemşirelik Bakım Planları

Madde Bağımlılığı Hemşirelik Bakım Planları, bu kılavuzda, madde bağımlılığı için sekiz (8) hemşirelik teşhisi hemşirelik bakım planları yer almaktadır. Dahil edilen madde kötüye kullanımı hemşirelik müdahaleleri, değerlendirme, hedefler, ilgili faktörler ve gerekçedir.

Madde Bağımlılığı Nedir?

Uyuşturucu su istimali ve uyuşturucu madde bağımlılığı, aynı hastalık sürecinin farklı uçlarını temsil eder.

Uyuşturucu kötüye kullanımı, belirli bir maddeyi veya maddeleri artan miktarlarda diğer faaliyetlerin dışında kullanmak için yoğun bir arzudur.

İlaç bağımlılığı, vücudun belirli bir ajana fiziksel ihtiyacı veya bağımlılığıdır ve kişiye zarar verici durumlara yol açar. Bu nedenle bağımlılık ve bağımlılık arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. Uzun vadede, bu bağımlılık fiziksel zarar, davranış sorunları ve uyuşturucuları da kötüye kullanan insanlarla ilişki ile sonuçlanır. İlacın kullanımının durdurulması, belirli bir yoksunluk sendromuna neden olabilir.

Madde Bağımlılığı Hemşirelik Bakım Planları

Madde Bağımlılığı Hemşirelik Bakım Planları

Maddeleri kötüye kullanan hastalar için hemşirelik bakım planı hedefleri, madde kullanımını durdurma kararına destek sağlamayı, bireysel başa çıkma becerilerini güçlendirmeyi, kaygıyı azaltmanın yeni yollarını öğrenmeyi kolaylaştırmayı, bir rehabilitasyon programına aile katılımını teşvik etmeyi, ailenin büyümesini ve gelişimini kolaylaştırmayı ve prognoz ve tedavi ihtiyaçları hakkında bilgi.

Aşağıda 8 madde bağımlılığı hemşirelik bakım planı ve hemşirelik teşhisi bulunmaktadır:

İnkar

İle ilgili olabilir;

 • Kişisel güvenlik açığı; yeni durumlarla başa çıkmada zorluk
 • İlaç (lar) ın ikame edilmesiyle önceki etkisiz / yetersiz başa çıkma becerileri
 • Öğrenilmiş yanıt kalıpları; kültürel faktörler, kişisel / aile değer sistemleri

Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır;

 • Sağlık / yaşam zararına sağlık hizmeti arayışında gecikme veya reddetme
 • Semptomların veya tehlikenin kişisel ilgisini algılamaz veya benlik baskısıyla durumun yaşam modeli üzerindeki etkisini kabul etmez; sorunlar için suçlama / sorumluluk yansıtma
 • Kendine karşı sorumluluktan kaçınmak için manipülasyon kullanımı

İstenilen Sonuçlar;

 • Madde bağımlılığı ile mevcut durum arasındaki ilişki farkındalığını sözlü ifade edin.
 • Terapötik programa katılın.
 • Kendi davranışları için sorumluluk kabulünü sözle ifade edin.

Hemşirelik Müdahaleleri ve Gerekçesi

Aşağıdakiler, madde bağımlılığı için hemşirelik müdahaleleridir.

Hemşirelik müdahaleleri Gerekçe
Hastanın hangi isimle hitap edilmesini istediğini tespit edin. Nezaket ve saygı gösterir, hastaya yönelim ve kontrol duygusu verir.
Bireyi kabul edilemez davranışlardan ayırarak kabul etme tutumunu iletin. Onur ve kendine değer verme duygularını teşvik eder.
Yoksunluğa başlama nedenini, terapiye katılımı belirleyin. Hastanın uzun vadeli davranış değişikliği yapma isteğine ve hastanın değişebileceğine inanıp inanmadığına dair içgörü sağlar. (İnkar, madde bağımlılığının en güçlü ve en dirençli belirtilerinden biridir.)
Uyuşturucu bağımlılığı tanımını ve semptom kategorilerini gözden geçirin (kullanım kalıpları, kullanımdan kaynaklanan bozulma, maddeye tolerans). Bu bilgiler, hastanın sorunun kabulü ve tedavi seçenekleri ile ilgili kararlar almasına yardımcı olur.
Soruları dürüstçe yanıtlayın ve gerçekçi bilgiler sağlayın. Anlaşmalar yapıldığında sözünüzü tutun. Terapötik ilişkinin temeli olan güven yaratır.
Deneysel, ara sıra kullanıma karşı bağımlılık yaratan kullanım hakkında bilgi sağlayın; biyokimyasal veya genetik bozukluk teorisi (genetik yatkınlık; çevre tarafından aktive edilen kullanım; kompulsif arzu.) Kullanım sürekliliğinin ilerlemesi, deneysel veya eğlence amaçlı kullanımdan bağımlılık yaratan kullanıma doğrudur. İnkarla mücadelede bu süreci anlamak önemlidir. Eğitim, hastanın suçluluğunu ve suçunu giderebilir ve tekrarlayan bağımlılık özelliklerinin farkına varılmasına yardımcı olabilir.
Mevcut yaşam durumunu ve madde kullanımının etkisini tartışın. İnkar kullanımını azaltmanın ilk adımı, hastanın madde kullanımı ile kişisel problemler arasındaki ilişkiyi görmesidir.
Akran grubundaki inkar ve rasyonalizasyonla yüzleşin ve inceleyin. Şefkatle yüzleşmeyi kullanın. İnkâr, bağımlılık hastalığında başlıca savunma mekanizması olduğu için, akranların yüzleşmesi, hastanın davranışların olumsuz sonuçlarının gerçekliğini ve uyuşturucu kullanımının büyük bir sorun olduğunu kabul etmesine yardımcı olabilir. Önem veren tutumu, benlik kavramını korur ve savunmacı tepkiyi azaltmaya yardımcı olur.
Bağımlılığın ruh hali ve kişilik üzerindeki etkileri hakkında bilgi verin. Bireyler genellikle bağımlılığın etkileriyle karıştırılır ve bunu uyuşturucu kullanımını haklı göstermek veya mazeret göstermek için kullanırlar.
Yargılayıcı olmamak. Davranıştaki değişikliklere (huzursuzluk, artan gerginlik) karşı dikkatli olun. Yüzleşme, hasta ve personelin güvenliğini tehlikeye atabilecek şekilde artan ajitasyona yol açabilir.
Kendinde ve başkalarında inkar bilincini ifade etmek için olumlu geribildirim sağlayın. Benlik saygısını artırmak ve davranışa dair içgörüyü pekiştirmek için gereklidir.
Hastanın düzenli olarak iyileşme destek ve tedavi gruplarına katılması beklentisini koruyun. Katılım, yardım ihtiyacını kabul etmek, inkarla çalışmak ve uzun vadeli uyuşturucusuz bir varlığın sürdürülmesi ile ilgilidir.
Hastanın kendi iyileşmesi için sorumluluk almasını teşvik edin ve destekleyin (uyuşturucu dürtüsü ve kullanımına alternatif davranışların geliştirilmesi). Hastanın iyileşme konusundaki sorumluluğunu öğrenmesine yardımcı olun. Hasta kendi sorumluluğunun gerçekliğini kabul ettiğinde inkar, pozitif eylemle değiştirilebilir.
Aile üyelerini, istismarcı istese de istemese de yardım aramaya teşvik edin. Hastanın durumu uygun şekilde ele almasına yardımcı olmak için.

Etkisiz Bireysel Başa Çıkma

Hemşirelik teşhisi

 • Etkisiz Bireysel Başa Çıkma

İle ilgili olabilir

 • Kişisel güvenlik açığı
 • Olumsuz rol modelleme; yetersiz destek sistemleri
 • İlaç (lar) ın ikame edilmesiyle önceki etkisiz / yetersiz başa çıkma becerileri

Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır

 • Bozulmuş adaptif davranış ve problem çözme becerileri
 • Hastalık stresi / hastaneye yatışla başa çıkma becerisinde azalma
 • Kargaşa içindeki mali işler, istihdam zorlukları (örneğin, işte zaman kaybetmek / istikrarlı istihdamı sürdürmemek; kötü iş performansları, iş başında yaralanmalar)
 • Başa çıkamama / yardım isteme yetersizliğinin sözle ifade edilmesi

İstenilen Sonuçlar

 • Başa çıkma yöntemi olarak maddelerin kullanımı dahil olmak üzere etkisiz başa çıkma davranışlarını / sonuçlarını belirleyin.
 • Etkili başa çıkma becerileri / problem çözme kullanın.
 • Gerekli yaşam tarzı değişikliklerini başlatın.

Hemşirelik Müdahaleleri ve Gerekçesi

Aşağıdakiler, etkisiz bireysel başa çıkma hemşireliği tanısı ile madde kötüye kullanımı için hemşirelik müdahaleleridir.

Hemşirelik müdahaleleri Gerekçe
Program kurallarını, felsefe beklentilerini gözden geçirin. Bilgiye sahip olmak, hastaya grubun veya çevrenin bir üyesi olarak işbirliği yapma ve işlev görme fırsatı sunarak kontrol duygusunu ve başarı duygusunu güçlendirir.
Mevcut durum, önceki ve diğer yaşam sorunları ile başa çıkma yöntemlerinin anlaşılmasını belirleyin. Reddetme derecesi, kişisel sorumluluğun kabulü ve değişim taahhüdü hakkında bilgi sağlar; Mevcut durumda kullanılabilecek baş etme becerilerini belirler.
Bakıcının özel ayrıcalıklar vermesini sağlamak için sınırlar koyun ve çabalarla yüzleşin, üzerinde anlaşmaya varılan davranışları takip etmemek ve uyuşturucu kullanımına devam etmeye teşebbüs etmek. Hasta, hayatı boyunca manipülatif davranışları öğrenmiştir ve ihtiyaçların karşılanması için yeni bir yol öğrenmeye ihtiyaç duyar. Sınırları korumadaki başarısızlığın sonuçlarını takip etmek, hastanın etkisiz davranışlarını değiştirmesine yardımcı olabilir.
Personelin tutumlarının, duygularının ve kolaylaştırıcı davranışlarının farkında olun. Anlama eksikliği, yargılayıcı davranışlar veya kolaylaştırıcı davranışlar, yanlış veri toplamaya ve terapötik olmayan yaklaşımlara neden olabilir.
Duyguların, korkuların ve endişelerin sözlü ifade edilmesini teşvik edin. Hastanın uzun süredir çözülmemiş sorunlarla anlaşmaya başlamasına yardımcı olabilir.
Standart hastane politikasına dayalı olarak, uygun önlemleri alın. İntihar girişimlerinden kaçınmak için
Alternatif başa çıkma stratejilerini keşfedin. Hastanın strese karşı uyarlanabilir tepkiler konusunda çok az bilgisi olabilir veya hiç bilgisi olmayabilir ve uyuşturucu kullanmadan zamanı, duyguları ve ilişkileri yönetmek için diğer seçenekleri öğrenmeye ihtiyacı olabilir.
Hastanın gevşeme becerilerini, yönlendirmeli görüntüleri ve görselleştirmeleri öğrenmesine ve kullanımını teşvik etmesine yardımcı olun. Hastanın rahatlamasına, stresle başa çıkmanın yeni yollarını geliştirmesine, problem çözmesine yardımcı olur.
İyileşme (destek grubu içindeki sosyal aktivite) ile ilgili yapısal çeşitlendirme aktivitesi, burada kimyasal olarak serbest olma meseleleri incelenir. Uyuşturucu açlığı ile başa çıkmanın alternatif yöntemlerinin keşfedilmesi, hastaya bağımlılığın ömür boyu sürecek bir süreç olduğunu ve değişen kalıplar için fırsat olduğunu hatırlatabilir.
Uyuşturucu açlığıyla başa çıkmanın yollarını incelemek için akran desteğini kullanın. Kendi kendine yardım grupları, akran baskısının yanı sıra anlayış ve destek kullanarak her üyede yoksunluğu öğrenmek ve teşvik etmek için değerlidir.
Uyuşturucu kanamalarıyla başa çıkma yollarını incelemek için akran desteğini kullanın. Kendi kendine yardım grupları, anlayış, destek ve akran baskısı kullanarak her üyede yoksunluğu öğrenmek ve teşvik etmek için değerlidir.
Terapötik yazıya katılımı teşvik edin. Hastanın günlük tutmaya veya otobiyografi yazmaya başlamasını sağlayın. Terapötik yazı veya günlük tutma, tedaviye katılımı artırabilir; keder, öfke ve stres için bir kurtuluş görevi görür; hastanın güvenliğini izlemek için yararlı bir araç sağlar; ve hastanın ilerlemesini değerlendirmek için kullanılabilir. Otobiyografik aktivite, hastaya hayatındaki mevcut durumla ilgili olayların sırasını hatırlaması ve tanımlaması için bir fırsat sağlar.
Hastanın uyuşturucusuz yaşama planlarını tartışın Planları geliştirme ve iyileştirme fırsatı sağlayın. Nüksleri önlemek için kapsamlı bir strateji tasarlamak, hastanın davranış değişikliğinin sürdürülmesine yardımcı olur.
İlaçları belirtildiği gibi uygulayın:
Disulfiram (Antabuse)
Bu ilaç, başka bir tedavi yapılırken alkolden uzak durmaya yardımcı olabilir. Alkol oksidasyonunu inhibe ederek, ilaç, alkol tüketildiğinde oldukça rahatsız edici bir reaksiyonla birlikte bir asetaldehit birikimine yol açar.
Acamprosate Uyarıcı nörotransmiter glutamat için reseptörleri düşürerek alkolizmdeki nüksleri önlemeye yardımcı olur. Bu ajan, alkol tüketilirse kullanıcıyı hasta etmediği için tercih edilen ilaç haline gelebilir; yatıştırıcı, antianksiyete, kas gevşetici veya antidepresan özellikleri yoktur ve yoksunluk semptomları oluşturmaz.
Methadone (Dolophine); Bu ilacın opioidlerin özlemini körelttiği veya etkilerini azalttığı düşünülmektedir ve geri çekilme ve uzun vadeli bakım programlarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Bireyin günlük aktivitelerini sürdürmesine ve nihayetinde uyuşturucu kullanımından çekilmesine izin verebilir.
Naltrexone (Trexan), nalmefene (Revex). Opioid özlemini bastırmak için kullanılır ve hastanın alkolü kötüye kullanmasında nüksetmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Güncel araştırmalar, naltreksonun alkole bağlı endorfin salınımına müdahale ederek içmeye devam etme dürtüsünü bastırdığını göstermektedir.
Kendi kendine yardım dernekleriyle (Alkolikler, Adsız Narkotikler) katılımı teşvik edin. Ayıklık ve uyuşturucudan uzak yaşamı yönetmek için gerekli destek sistemi ile hastayı doğrudan temasa geçirir.
Herhangi bir ilaçtan çekilme sırasında sessiz ve güvenli bir ortam sağlayın. Aşırı gürültü hastayı rahatsız edebilir.
Zararlı nesneleri hastanın odasından çıkarın. Hastanın zarar görmesini önlemek için
Kısıtlamaları YALNIZCA hastanın kendine ve başkalarına zarar verebileceğini düşünüyorsanız kullanın. Güvenliği artırmak için
Güvenli, tehdit oluşturmayan bir ortam sağlayın. Hastayı yargılama korkusu olmadan özgürce konuşmaya teşvik eder.

Güçsüzlük

Hemşirelik teşhisi

 • Güçsüzlük

İle ilgili olabilir

 • Yoksunluk dönemleri olan / olmayan madde bağımlılığı
 • Epizodik kompulsif hoşgörü; kurtarma girişimleri
 • Çaresizliğin yaşam tarzı

Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır

 • Etkisiz kurtarma girişimleri; Davranışı durdurma yetersizliği beyanları / yardım talepleri
 • Uyuşturucu ve / veya uyuşturucu elde etme hakkında sürekli / sürekli düşünme
 • Kişisel, mesleki ve sosyal yaşamda değişim

İstenilen Sonuçlar

 • Uyuşturucu alışkanlığını kontrol edemeyeceğinizi kabul edin, bağımlılık yerine güçsüzlüğe teslim olun.
 • Tedaviye olan ihtiyacın kabulünü ve iradenin yoksunluğu kontrol edemeyeceği bilincini sözle ifade edin.
 • Akran desteğine katılın.
 • Programa aktif katılım gösterin.
 • Uyuşturucusuz bir yaşam tarzı ile sağlıklı bir duruma kavuşun ve koruyun.

Hemşirelik Müdahaleleri ve Gerekçesi

Aşağıdakiler, madde bağımlılığı için hemşirelik müdahaleleridir.

Hemşirelik müdahaleleri Gerekçe
Davranış değişikliklerini başlatmak için kriz müdahale tekniklerini kullanın: Hasta şu anda tedavi ihtiyacının kabul edilmesine daha yatkındır.
Hastanın sorunun var olduğunu anlamasına yardımcı olun. İlacın yaşamı nasıl etkilediğini şefkatli, yargılayıcı olmayan bir şekilde tartışın; Düşünme öncesi aşamada, hasta uyuşturucu kullanımının sorunlu olduğunu henüz tanımlamamıştır. Hasta acı çekerken, madde kullanımını kabul edilmesinin daha kolay olması olumsuz sonuçlar doğurmuştur.
Hastanın değişim için hedefleri belirlediği ve istenen sonuçları kabul ettiği problem çözme sürecini kullanarak tedavi planının geliştirilmesine hastayı dahil edin; Tefekkür aşamasında, hasta bir problemin var olduğunu fark eder ve bir davranış değişikliği hakkında düşünür. Karar verme süreci birey tarafından ilan edilen çözümleri içerdiğinde hasta, sonuçlara bağlıdır.
Alternatif çözümleri tartışın; Beyin fırtınası, olasılıkları yaratıcı bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur ve kontrol duygusu sağlar. Hazırlık aşamasında, birey kesin değişim için kaynakları düzenlediğinden küçük önlemler alınabilir.
En uygun alternatifi seçmede yardımcı olun; Olasılıklar tartışıldıkça, en yararlı çözüm netleşir.
Seçilen alternatiflerin kararını ve uygulanmasını destekleyin. Hastanın değişim sürecinde sebat etmesine yardımcı olur. Eylem aşamasında, hasta ayıklığı sürdürmek için sürekli bir çaba sarf eder ve yoksunluğu desteklemek için mekanizmalar devreye girer.
Eş gruptaki desteği keşfedin. Uyuşturucu açlığı, şımartılma arzusunu artıran durumlar, maddenin yaşamı etkilediği yollar hakkında paylaşmayı teşvik edin. Hasta kendini ifade etme, güçsüzlük hakkında konuşma, problemle yüzleşmek ve çözüme başlamak için yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmede yardıma ihtiyaç duyabilir.
Hastanın sağlığı geliştirmenin yollarını öğrenmesine ve ilaç kullanımından sağlıklı bir şekilde saptırmanın yollarını öğrenmesine yardımcı olun (dengeli beslenme, yeterli dinlenme, egzersiz [yürüme, yavaş veya uzun mesafe koşu]; ve akupunktur, biofeedback, derin meditatif teknikler). Yapıcı alanlarda kendini güçlendirmeyi öğrenmek, iyileşmeye devam etme yeteneğini güçlendirebilir. Bu aktiviteler, doğal biyokimyasal dengeyi yeniden sağlamaya, detoksifikasyona yardımcı olmaya ve stres, kaygı ve boş zaman kullanımını yönetmeye yardımcı olur. Bu farklılıklar kendine güveni artırabilir ve böylece benlik saygısını geliştirebilir. Not: Egzersiz, endorfin salınımını teşvik ederek bir refah hissi yaratır.
İnsan davranışının anlaşılması ve başkalarıyla olan etkileşimler hakkında bilgi verin (işlem analizi). Bu kavramları anlamak, hastanın geçmiş problemler veya kayıplarla başa çıkmaya başlamasına ve etkisiz başa çıkma davranışlarının ve kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerin tekrarlanmasının önlenmesine yardımcı olabilir.
Maneviyatı, inancını kendi kendine incelemesinde hastaya yardımcı olun. İyileşme için zorunlu olmasa da, kendisinden daha büyük bir güce teslim olmanın ve bu güce inanmanın birçok kişi için madde geri kazanımında etkili olduğu bulunmuştur; güçsüzlük hissini azaltabilir.
İddialı iletişim becerilerini öğretin ve rol oynayın. Kullanmaktan kaçınmaya, kullanıcılar ve bayilerle teması kesmeye, sağlıklı ilişkiler kurmaya, kendi hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya yardımcı olmada etkilidir.
Sürekli olarak tedavi bilgileri sağlayın. Hastanın ne bekleyeceğini bilmesine yardımcı olur ve hastaya olanların bir parçası olma ve katılım ve sonuçlar hakkında bilinçli seçimler yapma fırsatı yaratır.

Dengesiz Beslenme: Vücut Gereksinimlerinden Daha Az

Hemşirelik teşhisi

İle ilgili olabilir

 • Psikolojik, fizyolojik veya ekonomik nedenlerle metabolik ihtiyaçları karşılamak için yetersiz beslenme alımı

Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır

 • Kilo kaybı; boy / vücut yapısı için normun altında ağırlık; azalmış deri altı yağ / kas kütlesi
 • Tat duyusunun değiştiği bildirildi; yiyeceğe ilgi eksikliği
 • Zayıf kas tonusu
 • Ağrılı, iltihaplı bukkal boşluk
 • Protein / vitamin eksikliklerinin laboratuar kanıtı

İstenilen Sonuçlar

 • Laboratuvar değerlerinin normalleşmesi ve yetersiz beslenme belirtilerinin olmamasıyla hedefe doğru progresif kilo alımını gösterin.
 • Madde bağımlılığının etkilerinin anlaşılmasını, beslenme durumu üzerindeki diyet alımının azaltılmasını sözlü hale getirin.
 • Uygun kiloyu geri kazanmak ve korumak için davranışları, yaşam tarzı değişikliklerini gösterin.
Hemşirelik müdahaleleri Gerekçe
Hastanın beslenme alımını izleyin. Yeterli beslenmeyi teşvik etmek
Boy ve kilo, yaş, vücut yapısı, güç, aktivite ve dinlenme seviyesini değerlendirin. Ağız boşluğunun durumunu not edin. Kalori ihtiyaçlarının ve diyet planının temel alınacağı birey hakkında bilgi sağlar. Diyet türü veya yiyecekler, mukoza zarlarının ve dişlerin durumundan etkilenebilir.
Antropometrik ölçümler alın (mümkünse triceps deri kıvrımı). Diyet ihtiyaçlarının belirlenmesine yardımcı olmak için deri altı yağ ve kas kütlesini hesaplar.
Toplam günlük kalori alımını not edin; bir alım günlüğü, ayrıca yemek yeme zamanları ve modelleri tutun. Bilgi, beslenme ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır.
Enerji harcamasını değerlendirin (tempolu veya hareketsiz) ve kişiselleştirilmiş bir egzersiz programı oluşturun. Aktivite düzeyi beslenme ihtiyaçlarını etkiler. Egzersiz kas tonusunu artırır, iştahı canlandırabilir.
Diyet planına uygun yiyecek ve atıştırmalık seçme fırsatı sağlayın. Katılımı veya kontrol duygusunu geliştirir, beslenme eksikliklerinin giderilmesini teşvik edebilir ve hastanın diyet öğretimi anlayışını değerlendirmeye yardımcı olur.
Haftalık olarak kilo takibi önerin. Diyet planının etkinliği hakkında bilgi sağlar.
Diyetisyene danışın. Bireysel beslenme ihtiyaçları ve planı oluşturmada faydalıdır ve öğrenme için ek kaynak sağlar.
Laboratuvar çalışmalarını belirtildiği gibi gözden geçirin (glukoz, serum albümini ve prealbumin, elektrolitler). Spesifik tedavi gerektiren anemileri, elektrolit dengesizliklerini ve mevcut olabilecek diğer anormallikleri tanımlar.
Refer for dental consultation as necessary. Teeth are essential to good nutritional intake and dental hygiene and care is often a neglected area in this population.

Kendine güvensiz

Hemşirelik teşhisi

 • Durumsal Düşük Benlik Saygısı

İle ilgili olabilir

 • Madde bağımlılığına bağlı sosyal damgalama, kişinin davranışı kontrol ettiği beklentisi
 • Olumsuz rol modelleri; istismar / ihmal, işlevsiz aile sistemi
 • Başarısızlığı sürdüren yaşam seçimleri; yaşam olayları üzerinde kontrol kaybıyla birlikte durumsal kriz
 • Biyokimyasal vücut değişikliği (örn. Alkolden / diğer uyuşturuculardan çekilme)

Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır

 • Kendini reddeden sözlü ifade, utanç / suçluluk ifadeleri
 • Kendini olaylarla başa çıkamama, kendilikle ilgili kafa karışıklığı, yaşamın amacı veya yönü ile ilgili değerlendirme
 • Kendinden uzaklaşmak / kendisiyle ilgili olumlu geri bildirimi reddetmek

İstenilen Sonuçlar

 • Olumsuz benlik algısı için duyguları ve altında yatan dinamikleri tanımlayın.
 • Kendini olduğu gibi kabul etmeyi ve artan bir öz-değer duygusunu sözle ifade edin.
 • Uyuşturucu kullanmadan yaşamak için gerekli yaşam tarzı değişiklikleri için hedefler belirleyin ve gerçekçi planlamaya katılın.

Hemşirelik Müdahaleleri ve Gerekçesi

Aşağıdakiler madde bağımlılığı için hemşirelik müdahaleleridir.

Hemşirelik müdahaleleri Gerekçe
Bireysel durumun sözlü ifade edilmesi ve tartışılması için fırsat sağlayın ve bunu teşvik edin. Hasta sıklıkla kendini ifade etmekte güçlük çeker, maddenin yaşamda üstlendiği önem derecesini ve mevcut durumla ilişkisini kabul etmekte daha da zorlanır.
Zihinsel durumu değerlendirin. Diğer psikiyatrik bozuklukların varlığına dikkat edin (ikili tanı). Birçok hasta, kullanımdan önce ve madde kullanımının bir sonucu olabilecek depresyon veya anksiyeteden kurtulmak için maddeler kullanır. Madde bağımlılarının yaklaşık% 60’ında altta yatan psikolojik sorunlar vardır ve yoksunluğu sağlamak ve sürdürmek için her ikisinin de tedavisi zorunludur.
Hasta ile zaman geçirin. Hastanın davranışını ve madde kullanımını yargılayıcı olmayan bir şekilde tartışın. Hemşirenin varlığı, bireyin değerli bir kişi olarak kabul edildiğini gösterir. Tartışma, istismarın hasta için yarattığı sorunlara ilişkin içgörü için fırsat sağlar.
Olumlu eylemler için pekiştirme sağlayın ve hastayı bu girdiyi kabul etmeye teşvik edin. Kendini olumlu özelliklere sahip bir birey olarak kabul etmeyi öğrenmesi gereken bu hasta için başarısızlık ve özgüven eksikliği problem olmuştur.
Aile etkileşimlerini ve SO dinamiklerini ve destek düzeyini gözlemleyin. Madde bağımlılığı bir aile hastalığıdır ve üyelerin nasıl davrandığı ve hastanın davranışına nasıl tepki vereceği, hastalığın seyrini ve hastanın kendini nasıl gördüğünü etkiler. Birçoğu bilinçsiz olarak, bireyin istismarın sonuçlarını örtbas etmesine yardımcı olan “kolaylaştırıcı” hale gelir. (ND’ye bakın: Aile Süreçleri, değişmiş: alkolizm, ardından.)
Suçluluk, utanç ve öfke duygularının ifade edilmesini teşvik edin. Hasta sıklıkla kendine olan saygısını yitirir ve durumun umutsuz olduğuna inanır. Bu duyguların ifade edilmesi, hastanın kendi sorumluluğunu kabul etmeye başlamasına ve değişiklik yapmak için adımlar atmasına yardımcı olur.
Hastanın madde kullanımının sorun olduğunu ve sorunların uyuşturucu kullanılmadan çözülebileceğini anlamasına yardımcı olun. Savunma kullanımıyla yüzleşin (inkar, yansıtma, rasyonalizasyon). Var olan problemler için artık ilaç suçlanamadığında, hasta problemlerle baş etmeye ve madde kullanmadan yaşamaya başlayabilir. Yüzleşme, hastanın sorunların gerçekliğini var oldukları gibi kabul etmesine yardımcı olur.
Hastadan geçmiş başarılarını ve olumlu olayları listelemesini ve gözden geçirmesini isteyin. Herkesin hayatında başarılı olan şeyler vardır. Genelde benlik saygısı düşük olduğunda, bu başarıları hatırlamak veya başarı olarak görmek zordur.
Rol provası tekniklerini kullanın. Hayatın sorunlarını çözmek için artık uyuşturucu kullanmayan veya buna ihtiyaç duyan bir kişi olarak yeni rolle başa çıkma becerilerini geliştirme konusunda hastaya yardımcı olur.
Hastayı grup terapisine dahil edin. Grup paylaşımı, grubun diğer üyeleri uyuşturucudan uzak durmanın çeşitli aşamalarında olduğundan ve hastanın endişelerini ve inkarını ele alabildiğinden, sözelleştirmeyi teşvik etmeye yardımcı olur. Hasta, grup katılımından yeni beceriler, umut ve aile ve toplum duygusu kazanabilir.
Diğer akıl hastalığı sorunlarını tedavi etmek için plan yapın. Diğer akıl sağlığı sorunları için uyuşturucular yoluyla yardım arayan hastalar, taburcu olduklarında da bunu yapmaya devam edeceklerdir. Yoksunluk potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için hem madde kullanımı hem de akıl sağlığı sorunları birlikte tedavi edilmelidir.
Antipsikotik ilaçları gerektiği gibi uygulayın. LSD veya PCP kullanımını takiben uzun süreli ve derin psikoz, bu ilaçlarla tedavi edilebilir, çünkü muhtemelen şu anda ortaya çıkan altta yatan bir fonksiyonel psikozun sonucudur. Not: Fenotiyazinleri kullanmaktan kaçının çünkü nöbet eşiğini düşürebilirler ve LSD veya PCP kullanımının varlığında hipotansiyona neden olabilirler.

Değişen Aile Süreci

Hemşirelik teşhisi

 • Değişen Aile Süreçleri / Rol Performansı

İle ilgili olabilir

 • Maddelerin kötüye kullanılması; tedaviye direnç
 • Ailede madde bağımlılığı öyküsü
 • Bağımlılık yapıcı kişilik
 • Yetersiz başa çıkma becerileri, problem çözme becerilerinin eksikliği

Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır

 • Kaygı; öfke / bastırılmış öfke; utanç ve utanç
 • Duygusal izolasyon / yalnızlık; güvenlik açığı; bastırılmış duygular
 • Rahatsız aile dinamikleri; kapalı iletişim sistemleri, etkisiz eş iletişimi ve evlilik sorunları
 • Değişen rol işlevi / aile rollerinin bozulması
 • Manipülasyon; bağımlılık; eleştirme; rasyonalizasyon / sorunların reddi
 • İçmeyi sürdürmeyi sağlamak (madde bağımlılığı); yardım almayı reddetme / uygun şekilde yardımı kabul etme ve alamama.

İstenilen Sonuçlar

 • Davranışları mümkün kılma dinamiklerinin anlaşılmasını sözle ifade edin.
 • Bireysel aile programlarına katılın.
 • Etkisiz başa çıkma davranışlarını ve sonuçlarını tanımlayın.
 • Gerekli yaşam tarzı değişikliklerini başlatın ve planlayın.
 • Kendine zarar veren davranışları değiştirmek / partnerin / SO’nun bağımlılığına katkıda bulunan davranışları değiştirmek için harekete geçin.

Cinsel İşlev Bozukluğu

Hemşirelik teşhisi

 • Cinsel İşlev Bozukluğu

İle ilgili olabilir

 • Değişen vücut işlevi: Uyuşturucu kullanımının nörolojik hasarı ve zayıflatıcı etkileri (özellikle alkol ve afyonlar)
 • Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır

Cinsel işleyişe aşamalı müdahale

 • Erkeklerde: önemli derecede testis atrofisi not edilir (testisler normalden daha küçük ve daha yumuşaktır); jinekomasti (göğüs büyütme); iktidarsızlık / azalmış sperm sayısı
 • Kadınlarda: vücut kıllarının dökülmesi, ince yumuşak deri ve örümcek anjiyomu (yüksek östrojen); amenore / düşüklerde artış.

İstenilen Sonuçlar

 • Uyuşturucu kullanımının cinsel işlevler / üreme üzerindeki etkilerini sözlü olarak kabul edin.
 • Bireysel durumu düzeltmek / üstesinden gelmek için müdahaleleri belirleyin.

Eksik Bilgi

Hemşirelik teşhisi

 • Eksik Bilgi

İle ilgili olabilir

 • Bilgi eksikliği; bilgilerin yanlış yorumlanması
 • Bilişsel sınırlamalar / öğrenmeye müdahale (diğer akıl hastalığı sorunları / organik beyin sendromu); hatırlama eksikliği
 • Muhtemelen tarafından kanıtlanmıştır

Endişe ifadeleri; sorular / yanlış anlamalar

 • Talimatların yanlış takibi / önlenebilir komplikasyonların gelişimi
 • Komplikasyonlara / olumsuz sonuçlara rağmen kullanımın devam etmesi

İstenilen Sonuçlar

 • Kendi durum / hastalık sürecini, prognozunu ve olası komplikasyonları anlamayı sözlü hale getirin.
 • Terapötik ihtiyaçların anlaşılmasını sözle ifade edin.
 • Uyuşturucudan uzak kalmak için gerekli yaşam tarzı değişikliklerini belirleyin / başlatın.
 • Takip / uzun süreli bakım planı dahil tedavi programına katılın.

Diğer Olası Hemşirelik Bakım Planları

Madde bağımlılığı için kendi bakım planınızı yapmak için kullanabileceğiniz hemşirelik teşhisleri:

 • Terapötik Rejim: Birey / Aileler, etkisiz yönetim – karar çatışmaları, bireye veya aileye yapılan aşırı talepler, aile çatışmaları, algılanan ciddiyet / faydalar.
 • Başa Çıkma, Bireysel, etkisiz – savunmasızlık, durumsal krizler, çoklu yaşam değişiklikleri, yetersiz gevşeme, yetersiz / destek sistemlerinin kaybı.
 • Aileyle Başa Çıkma: büyüme potansiyeli – kendini gerçekleştirme hedeflerinin su yüzüne çıkmasını sağlamak için yeterince tatmin edilmiş ve uyarlanabilir görevlerin etkin bir şekilde ele alınması gerekir.
 • (Fiziksel ihtiyaçlar, organ sistemleri üzerindeki madde etkisine bağlıdır – ek hususlar için uygun tıbbi bakım planlarına başvurun.)
9 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir