Karaciğer Sirozu Hemşirelik Bakımı

Karaciğer Sirozu Hemşirelik Bakımı

Karaciğer sirozu karaciğer dokusunda çeşitli doku harabiyetlerinin bir arada bulunduğu, prognozu oldukça kötü olan ve geriye dönüşümü mümkün olmayan bir karaciğer hastalığıdır. Karaciğer sirozu çoğunlukla asemptomatik bir şekilde seyrini koruduğu için çoğunlukla geç fark edilmekte ve buna bağlı olarak da tedaviye yanıt alınamamaktadır.

Karaciğer sirozu günümüzde alkol tüketiminin yaygınlaşması ve HBV-HBC viral enfeksiyonlarının da artması sebebiyle daha fazla görülmeye başlanmıştır. Karaciğer sirozu altta yatan nedenlere göre alkolik siroz, post nekrotik siroz, biliyer siroz, kardiyak siroz ve wilson sirozu olarak çeşitlendirilmektedir.

Karaciğer Sirozunun Belirtileri Nelerdir ?

Karaciğer sirozu hemşirelik bakımı planı hazırlarken karaciğer sirozu hastalarında ortaya çıkabilecek olan belirtilerin iyi bir şekilde bilinmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Karaciğer sirozunda meydana gelebilecek belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

 • Mide bulantısı
 • Sarılık
 • Dispepsi
 • Kusma
 • Bağırsak hareketlerinde anomali
 • Cilt lezyonları
 • Trombositopeni
 • Lökopeni
 • Anemi
 • Hormonal değişimler
 • Metabolizma problemleri vs.

Karaciğer Sirozu Komplikasyonları

Karaciğer sirozu hemşirelik bakımı planı hazırlarken karaciğer sirozunun neden olabileceği komplikasyonların iyi bir şekilde bilinmesi ve bunlara yönelik hemşirelik girişimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Karaciğer sirozunda meydana gelebilecek olası komplikasyonlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Portal Hipertansiyon
 • Asit
 • Özefageal ve gastrik varisler
 • Hepatik ensefalopati
 • Splenomegali
 • Hepatopulmoner sendrom
 • Hepatorenal sendrom
 • Çeşitli kanamalar
 • Karaciğer yetmezliği

Karaciğer Sirozu Hemşirelik Tanıları

Karaciğer sirozunda hemşirelerin yararlanabileceği hemşirelik girişimleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Karında biriken sıvının diyafragmaya basınç uygulaması sebebiyle etkisiz solunum örüntüsü riski
 • GİS’e etkisi nedeniyle beslenmede dengesizlik, gereksinimden az beslenme
 • Assit ve ödeme bağlı olarak sıvı-volüm fazlalığı
 • Karaciğer dokusunun etkilenmesinden dolayı ağrı
 • Kan hücrelerindeki meydana gelen azalma, asit ve yatağa bağımlılık nedeniyle enfeksiyon riski
 • Yorgunluk ve ağrıya bağlı aktivite intoleransı
 • Pıhtılaşmayı sağlayan faktörlerdeki değişimler nedeniyle kanama riski
 • Yaralanma riski
 • Düşünce sürecinde bozukluk
 • Öz bakım eksikliği
 • Bilgi eksikliği
 • Anksiyete
12 Beğen

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir